Ιχνηλασιμότητα

Λευκός Τόνος Alalunga

Το συνηθισμένο μήκος του λευκού τόνου είναι ένα μέτρο και έχει βάρος κατά μέσο όρο περίπου 20 κιλά. Είναι μεταναστευτικό είδος και τους μήνες Ιούνιο με Σεπτέμβριο παιρνάει από το Αιγαίο Πέλαγος. Το κρέας του εκτιμάται ιδιαίτερα διότι είναι πλούσιο σε Ω3 λιπαρά και έχει απουσία βαρέων μετάλλων. Η απουσία βαρέων μετάλλων οφείλεται στα πεντακάθαρα νερά του Αιγαίου πελάγους. Η εποχή του ψαρέματος του τόνου είναι καθόλη την διάρκεια του χρόνου με την απαγόρευση του να είναι μονο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο διότι η αναπαραγωγή του είδους γίνεται συνήθως από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο και είναι ωοτόκος. Η αλίευση του είδους τα τελευταία χρόνια γίνεται μόνο με παραγάδι η οποία είναι μια μέθοδος ανώδυνη για το ψάρι και με μεγάλη οικολογική συνείδηση. 

Ερυθρός Τόνος (Blue Fin)

Ο ερυθρός τόνος είναι το μεγαλύτερο είδος τόνου και ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια με οστέινο σκελετό και βάρος που φτάνει τα 450 κιλά. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο ερυθρός τόνος χαίρει μεγάλης εκτίμησης ως τροφή, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, όπου χρησιμοποιείται ωμός στο σούσι. Είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση με αποτέλεσμα να έχει συγκεκριμένα ποσοστά του πληθυσμού του που επιτρέπετε η αλίευση τους τα οποία καθορίζονται κάθε χρόνο. Η αλίευση του συγκεκριμένου είδους σταματά διά νόμου μόλις φτάσουν τα επιτρεπόμενα όρια τα όποια ελέγχονται αυστηρά. Είναι από τα είδη όπου το κρέας του είναι πλούσιο σε Ω3 λιπαρά και έχει απουσία βαρέων μετάλλων.