Πιστοποιητικά

HALAL

Το πιστοποιητικό HALAL είναι μια σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία alelma, υποδεικνύοντας ότι όλα τα προϊόντα συμμορφώνοτναι με τους ισλαμικούς διατροφικούς νόμους. Αυτό το πιστοποιητικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSSC 2023

Η απόκτηση της πιστοποίησης FSSC για την ποιότητα των προϊόντων είναι ένα σημαντικό ορόσημο για κάθε εταιρεία. Δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη δέσμευση της εταιρείας να

Πιστοποιητικό Q-Cert

Κάθε χρόνο σε κάθε έναρξη παραγωγής η εταιρεία μας εξασφαλίζει ότι προσφέρει στους καταναλωτές της τα πιο ποιοτικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό λοιπόν στέλνουμε