ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSSC 2023

Η απόκτηση της πιστοποίησης FSSC για την ποιότητα των προϊόντων είναι ένα σημαντικό ορόσημο για κάθε εταιρεία. Δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη δέσμευση της εταιρείας να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά δημιουργεί επίσης αξιοπιστία και εμπιστοσύνη με τους πελάτες της.

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι αυστηρή και περιλαμβάνει ενδελεχή αξιολόγηση της διαδικασίας παραγωγής της εταιρείας, μέτρα ποιοτικού ελέγχου και τήρηση των βιομηχανικών προτύπων. Διασφαλίζει ότι τα προϊόντα πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα και είναι ασφαλή για χρήση.

Για την εταιρεία alelma,  η πιστοποίηση  FSSC αποτελεί αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσής τους στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Είναι ένα σημαντικό ορόσημο και ένα βήμα προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων τους.